X-Men: First Class

Genres: Action, Adventure, Sci-Fi

Releasejaar: 2011

Bekijk op IMDB.com

Omschrijving X-Men: First Class

Nu kent de buitenwereld hen als Professor X en Magneto, maar lang geleden waren Charles Xavier en Erik Lensherr gewoon twee jongemannen die samen met hun speciale krachten in het reine probeerden te komen. Onafscheidelijke boezemvrienden die hun bovenmenselijke gaven bundelden met die van andere mutanten om de grootste bedreiging die onze planeet ooit gekend had, af te wenden. Maar gaandeweg ontstond er een breuk tussen de twee mannen, die resulteerde in een andere wereldvisie en in het oprichten van Magneto's Brotherhood enerzijds en de X-Men school van Professor X anderzijds... Vrienden werden aartsvijanden.

Trailer

Reacties op X-Men: First Class