Misbruik

Omschrijving Misbruik

Dit boek is gewijd aan het begrijpen, aanpakken en overwinnen van de pijnlijke aspecten van misbruik, met als doel zowel bewustwording te creëren als een bron van steun te bieden aan degenen die deze uitdagingen het hoofd bieden.

In deze inleiding werpen we een blik op de motivatie achter dit boek, definiëren we de reikwijdte van misbruik en benadrukken we het belang van het aanspreken van dit cruciale onderwerp. Misbruik blijft vaak gehuld in stilte, maar dit boek streeft ernaar het een stem te geven, niet alleen door de donkere realiteit te belichten, maar ook door middel van empowerment, begrip en hoop.

Dit boek is ontstaan uit een diep gewortelde overtuiging dat het essentieel is om misbruik in al zijn vormen openlijk te bespreken en te begrijpen. De achtergrond van dit werk ligt in de schrijnende realiteit dat misbruik, of het nu huiselijk geweld, emotionele mishandeling, kindermishandeling of seksueel misbruik betreft, vaak gehuld is in stilte en schaamte. De slachtoffers dragen vaak een zware last met zich mee, terwijl de maatschappij zich soms afwendt van de ongemakkelijke waarheid.

Het doel van dit boek is tweeledig. Ten eerste streven we ernaar bewustwording te creëren rond de complexiteit en ernst van misbruik. Door het verstrekken van gedetailleerde informatie en inzichten hopen we een beter begrip te bevorderen, niet alleen bij slachtoffers en hun naasten, maar ook bij hulpverleners, beleidsmakers en de samenleving als geheel.

Ten tweede willen we dit boek positioneren als een bron van steun en begeleiding. Voor degenen die direct of indirect getroffen zijn door misbruik, biedt dit werk informatie over herkenning, hulpbronnen en mogelijke wegen naar herstel. Het is ook bedoeld om hulpverleners te informeren en te inspireren in hun inspanningen om misbruik te bestrijden.

NieuwDezeWeek Promo:

Reacties op Misbruik